20. 12. 2017

Letos byl dokončen a předán do předčasného užívání úsek stavby B1 a B2 – tedy komunikace, parkoviště a chodníky mezi menzou a objektem H a menzou a objektem G (na základě Rozhodnutí stavebního úřadu – povolení předčasného...

21. 11. 2017

V lednu příštího roku je v plánu třetí etapa prací projektu Doplnění chlazení a výměna zkorodovaného potrubí, která se dotkne části šestého podlaží a sekce A v prvním podlaží. Cílem je provést kompletní vnitřní...

20. 11. 2017

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa byla zahájena v květnu 2017. Vzhledem k následnému schválení a zajištění financování dalších staveb v holickém areálu z programu OP...

2. 11. 2017

Dle dnešní aktuální informace zhotovitele je termín pokládky živice v Holici v areálu PřF UP mezi objekty H a menzou a na navazujících  křižovatkách posunutý na 13. a 14. 11. 2017. Doporučujeme všem uživatelům...

30. 10. 2017

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty mohou pro vstup do hlavní budovy na Envelopě využívat vstup v prvním nadzemním podlaží nad vjezdem do garáží, kde bylo osazeno čtecí zařízení zaměstnaneckých karet. Prosíme zaměstnance, aby jej...

30. 10. 2017

V době od 3. 1. 2018 – 2. 2. 2018 bude v Pevnosti poznání v expozicích 1.NP (Věda v pevnosti)  a 2.NP (expozice Rozum v hrsti) omezen provoz. Důvodem budou opravy podlah po zatečení. O přesném harmonogramu prací...