4. 12. 2020

Během října byl osazením nové audiovizuální techniky dokončen projekt rekonstrukce a přístavby přízemní části objektu č.47 v areálu Holice. Stavba samotná byla zkolaudována a od stavbařů předána již během srpna. Během podzimu pak...

15. 4. 2020

První etapa rekonstrukce komunikací v holickém areálu byla završena na podzim 2019, nyní se pokračuje v přípravě stavebního dokončení hlavních příjezdových a přístupových komunikací v jihozápadním cípu okolo vrátnice. Během...

25. 3. 2020

3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" – realizace v termínu 01. 04. 2020 – 30. 06. 2020 Ve středu 1. dubna 2020 by měla být podle smlouvy zahájena realizace třetí etapy generální opravy střechy budovy fakulty na třídě 17....

15. 7. 2019

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - Holice - I. etapa a Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47.

1. 7. 2019

V letošním roce nás čeká několik náročných oprav a rekonstrukcí. Hlavní stavební práce budou spočívat v generální opravě střechy budovy na Envelopě. Práce je rozdělena na několik etap a rekonstrukce bude ukončena v r. 2020. Pro...

20. 2. 2019

Všem zaměstnancům dáváme na vědomí, že ve dnech 27. března - 28. března 2019 bude uzavřena příjezdová komunikace mezi PřF a PF. Důvodem je stěhování optických stolů do 4. NP objektu Přírodovědecké fakulty UP v rámci projektu OPVV,...