20. 2. 2019

Všem zaměstnancům dáváme na vědomí, že ve dnech 27. března - 28. března 2019 bude uzavřena příjezdová komunikace mezi PřF a PF. Důvodem je stěhování optických stolů do 4. NP objektu Přírodovědecké fakulty UP v rámci projektu OPVV,...

20. 2. 2019

Prosíme zaměstnance přírodovědecké fakulty, aby respektovali parkování na vyznačených parkovacích stání pro držitele parkovacích karet PřF a UP. Zde můžete nalézt mapu,...

15. 1. 2019

Oznámení uživatelům areálu PřF UP v Holici ve věci stavby "Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - Olomouc - Holice".

14. 11. 2018

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací, které jsou postupně aktualizovány. Realizační harmonogram pro listopad.Situační výkres rozsahu...

9. 11. 2018

Dne 12. listopadu 2018 bude provedeno vypuštění potrubí topné větve do místností (kanceláře - 1.001, 2.007, 3.006, 4.009, 5.009, 6.001; učebny a atrium - 1.100, 2.004, 2.005, 3.003, 5.006, 5.007), důvodem je zajištění přepojení...

7. 11. 2018

Dne 5. listopadu 2018 došlo ke změně organizace dopravy v areálu PřF UP Olomouc - Holice, kdy byla přesunuta provizorní pěší lávka mezi budovami H a VTP - blok B, na novou pozici mezi budovy VTP - blok A a VTP - blok B....