18. 9. 2018

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací, které jsou postupně aktualizovány.

14. 9. 2018

Od 17. září dochází ke změnám v dopravě v areálu PřF UP v Holici.

7. 9. 2018

Od 10. - 14. září dochází ke změnám v dopravě v areálu PřF UP v Holici.

3. 9. 2018

Na hlavní budově se připravuje obnova systému detekce plynů v chemických skladech, úprava rozvodů technických plynů v závislosti na jednotlivých požadavcích kateder, projektová dokumentace obnovy kamerového systému, včetně...

30. 8. 2018

V roce 2017 byla provedena studie proveditelnosti obnovy systému nouzového osvětlení, na základě které byly vypracovány technické podmínky. Realizace byla velmi specifická v tom, že muselo být využito stávající kabeláže, která...

28. 8. 2018

Asi největším stavebním projektem na hlavní budově PřF bylo dokončení doplnění chlazení. V rámci realizace, která byla zahájena v červnu 2017, bylo dáno 227 vnitřních klimatizačních jednotek, 10 ks venkovních, 7 675 m kabeláže a 3...