15. 7. 2019

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - Holice - I. etapa a Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47.

1. 7. 2019

V letošním roce nás čeká několik náročných oprav a rekonstrukcí. Hlavní stavební práce budou spočívat v generální opravě střechy budovy na Envelopě. Práce je rozdělena na několik etap a rekonstrukce bude ukončena v r. 2020. Pro...

20. 2. 2019

Všem zaměstnancům dáváme na vědomí, že ve dnech 27. března - 28. března 2019 bude uzavřena příjezdová komunikace mezi PřF a PF. Důvodem je stěhování optických stolů do 4. NP objektu Přírodovědecké fakulty UP v rámci projektu OPVV,...

20. 2. 2019

Prosíme zaměstnance přírodovědecké fakulty, aby respektovali parkování na vyznačených parkovacích stání pro držitele parkovacích karet PřF a UP. Zde můžete nalézt mapu,...

15. 1. 2019

Oznámení uživatelům areálu PřF UP v Holici ve věci stavby "Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - Olomouc - Holice".

14. 11. 2018

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací, které jsou postupně aktualizovány. Realizační harmonogram pro listopad.Situační výkres rozsahu...