8. 8. 2018

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací. Harmonogramy jsou postupně aktualizovány.

3. 7. 2018

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací. Harmonogramy jsou postupně aktualizovány.

6. 6. 2018

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací. Měsíční harmonogramy budeme pravidelně aktualizovat.

20. 12. 2017

Letos byl dokončen a předán do předčasného užívání úsek stavby B1 a B2 – tedy komunikace, parkoviště a chodníky mezi menzou a objektem H a menzou a objektem G (na základě Rozhodnutí stavebního úřadu – povolení předčasného...

21. 11. 2017

V lednu příštího roku je v plánu třetí etapa prací projektu Doplnění chlazení a výměna zkorodovaného potrubí, která se dotkne části šestého podlaží a sekce A v prvním podlaží. Cílem je provést kompletní vnitřní instalace chlazení...

20. 11. 2017

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa byla zahájena v květnu 2017. Vzhledem k následnému schválení a zajištění financování dalších staveb v holickém areálu z programu OP VVV) a kvůli...